Conectează-te cu noi

Contribuții la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor publice

Activități desfășurate

 • Contractul nr. 271972/424/23.05.2019 încheiat între Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Universitatea Babeș-Bolyai prin Laboratorul de Testare Radon „Constantin Cosma” (LiRaCC) având ca obiect Servicii de investigare a poluării – Studii de cercetare în scopul evaluării calității aerului în interiorul clădirii Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Cluj-Napoca, perioada 2019 – 2020, Buget: 80 920 lei.
 • Autorizarea Laboratorului LiRaCC în domeniul radonului prin certificatul de desemnare CNCAN nr. LI 04_LiRaCC_LiRaCC_UBB/2018/ actualizat LI07_LiRaCC_LiRaCC_UBB / 2020, în conformitate cu standardul EN ISO/IEC 17025 și cu cerințele naționale/europene pentru autorizarea laboratoarelor specifice de radon din Europa. Întocmirea Sistemului de Management al Calității, a procedurilor specifice și a dosarului de documentație pentru autorizarea testelor și determinărilor efectuate în Laboratorul de Testare Radon „Constantin Cosma” -LiRaCC, în conformitate cu cerințele standardelor internaționale specifice măsurării și controlului radonului seria EU-BSS și ISO/FDIS 11665.
 • Transferul tehnologic al rezultatelor cercetării către mediul economic și autorități, înființarea primului spin-off SC RadonControl SA în anul 2020 cu participarea Universității Babeș-Bolyai.
 • Prototipul dezvoltat în cadrul proiectului SMART_RAD_EN, ID P_37_229, a primit premiul SMART HEALTH 2019 AWARD în cadrul Smart City Industry Awards 2019, ediția a IV-a, categoria Smart Living, acordat de Asociația Română pentru Smart City (https://romaniansmartcity.ro/smart-city-industry-awards-4-a-reunit-peste-400-de-decidenti-la-palatul-parlamentului/)
 • Participarea la activități care contribuie la dezvoltarea/implementarea de politici publice:
   • Parteneriate strategice cu Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) pentru implementarea în România a Planului Național de Acțiune împotriva Radonului (PNAR) și a Directivei CE 2013/59 EURATOM de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecția împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiațiile ionizante, adoptată în legislația națională prin HG 526/25.07.2018, care prevede obligativitatea măsurării și remedierii concentrației de radon în clădiri, atât rezidențiale, cât și public-private.
   • Parteneriate strategice cu CNCAN, Scrisori de intenție transmise către CNCAN, Ministerul Sănătății (MS) și Ministerul Cercetării și Inovării (MCI) în vederea realizării obiectivelor strategice prevăzute în PNAR-HG nr. 526/25.07.2018.
   • Elaborarea standardelor și a metodologiei tehnice, participarea la întâlniri de lucru la nivelul Guvernului.
  1. Participarea la dezvoltarea cerințelor actuale stabilite de programul internațional de certificare Green Buildings/ Homes implementat de Green Buildings Council în România luând în considerare începând cu luna iulie 2020 managementul poluării cu radon, încurajând astfel construirea de locuințe și clădiri mai sănătoase și de calitate. Noile reglementări promovate de Direcția Generală pentru Energie a Comisiei Europene (DG Energy) au ca scop reducerea impactului asupra mediului în timpul construcției și exploatării clădirilor, precum și asupra sănătății și siguranței ocupanților (http://www.rogbc.org/ro/).
  2. Contribuții la elaborarea de proiecte de lege către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru finanțarea Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru unitățile de învățământ, supus dezbaterii publice.
 • Realizarea, la finalul proiectului SMART_RAD_EN, a unor ghiduri și a unui manual de bune practici cu recomandări privind radonul și o abordare bazată pe un plan de acțiune, contribuind la dezvoltarea/implementarea politicilor publice privind radonul. Documentele au fost transmise autorităților, populației, factorilor de decizie și tuturor părților interesate, CNCAN, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Institutul Național de Sănătate Publică și Primăria Cluj-Napoca.