Conectează-te cu noi

Recunoașterea internațională, experiența, promptitudinea, profesionalismul, expertiza științifică, accesibilitatea sunt valorile după care ne ghidăm.

Avantajul nostru competitiv constă în faptul că suntem unici pe piața românească și parțial în Europa de Est (cu excepția Rep. Cehă) în ceea ce privește tipul, profilul și calitatea serviciilor oferite de Laboratorul LiRaCC, în contextul perspectivei de cerere a pieței în următorii ani.

Domeniile de activitate productive și inovative pe care le oferim publicului, care includ și activități de cercetare și dezvoltare, au o valoare adăugată ridicată.

Ne aflăm în TOP 5 Laboratoare de radon din Europa care dispun de paleta completă de servicii, de la screening până la măsurători de atenuare și post atenuare. Suntem unici în România prin măsurarea radonului în toți factorii de mediu relevanți din punct de vedere antropic: Sol, Apă și Aer.

Ne propunem să promovăm cele mai înalte standarde de excelență și principii etice în toate acțiunile noastre de măsurare, control și reducere a riscului de expunere la radon și alți agenți cancerigeni cu impact asupra sănătății publice, în concordanță cu principiile dezvoltării durabile și cu liniile directoare ale Directivei 2013/59 / EURATOM.

Infrastructura Noastră

 • Două instalații automate RADOSYS-2000 (Elektronika, Budapesta, Ungaria, model 2001 și model 2010) pentru developarea și citirea detectoarelor de urme CR-39, compuse din – 1 unitate de developare cu accesorii, 1 laptop și 1 microscop optic
 • Detector de radon ALPHAGUARD PQ 2000 (Genitron Instruments GmbH, Germania, 2010) – permite monitorizarea simultană a temperaturii, presiunii, umidității și a progeniturilor de radon
 • Detector de radon și toron RAD7 (DURRIDGE Company, SUA, 2010)
 • Cinci dispozitive electronice RADIM (JiríPlch-SMM Company, Praga, Republica Cehă, 2003-2012) pentru măsurarea radonului și a exhalării de radon
 • Patru instrumente LuK 3A-C (JiríPlch-SMM Company, Praga, Republica Cehă, 1996-2012) și dispozitive conexe pentru evaluarea măsurătorilor de radon în sol și apă și a ratei de emanație a radonului din sol și din materialele de construcție
 • Echipament RADON JOK pentru măsurarea in situ a permeabilității radonului (Radon VOS, Praga, Republica Cehă, 2011)
 • Opt instrumente SARAD (SaradGmbH, Dresda, Germania, 2010) pentru detectarea radonului
 • Opt instrumente electronice integrate de măsurare RAMON (Ramon 2.2, Norvegia, 2005 și 2010)
 • Dozimetru personal Doseman Pro (Sarad, 2002) pentru măsurarea progeniturilor de radon
 • Două dozimetre pentru determinarea debitului de doză în aer (detector Geiger Gamma-Scout, 2012)
 • Laborator de pregătire a probelor
 • Un spectrometru gamma de înaltă rezoluție cu detectoare hiperpur de germaniu, detector ORTEC GMX HpGe FWHM de 1,92 keV până la 1,33MeV cu fereastră Be de 0,5 mm care permite înregistrarea și determinarea energiilor joase
 • Două detectoare portabile RM-2 (RadonVos, 2016) pentru măsurarea in situ a concentrației de radon în sol
 • Două instrumente RTM 1688-2 de monitorizare a gazului radon/toron (SARAD, 2016)
 • Patru aparate portabile de măsurare a calității aerului interior (IAQ) – CO2 + CO + RH/T (CO2meter, 2016)
 • Un echipament TESTO de calcul al rezistenței termice a pereților (TESTO, 2016)

Cercetarea Noastră

Proiectăm soluții menite să monitorizeze, să controleze și să reducă concentrația de radon și implicit să remedieze și să prevină riscurile pentru sănătatea persoanelor expuse.

Scopul este de a evalua calitatea aerului interior prin determinarea concentrației de radon, de a realiza un diagnostic complet pentru a identifica sursa de radon și de a proiecta o soluție de remediere eficientă din punct de vedere al costurilor, cu un impact arhitectural minim asupra construcției.

Premii & Certificate

pentru prototipul de sistem ICA SmartRadon UBB

pentru proiectul de cercetare SMART_RAD_EN, finanțat prin Programul de Competitivitate POC 2014-2020, în cadrul Contractului 22/2016 (ID P_37_229)

acordat studentului Șerban Grecu la a VII-a Conferința internațională asupra Protecției Mediului pe tema Radioizotopii Tereștri în Mediul Înconjurător, Veszprem, Ungaria, 2020.

pentru CS III Burghele Burghele Bety-Denissa, acordat de Primăria Cluj-Napoca pentru contribuții în metrologia radonului, al V-lea Concurs Național al Tinerilor Cercetători în Știință și Inginerie, Cluj-Napoca, România, 2019.

pentru sesiunea de finanțare a fondurilor europene 2014-2020 în cadrul vizitei comisarului european pentru sănătate și a Comitetului de monitorizare POC din ianuarie 2018.

acordat CS III Burghele Bety-Denissa, pentru contribuții reprezentative în cercetarea radonului, European Radon Association, Ciudad Rodrigo, Spania, 2016.

pentru proiectul IRART – FONDURI EUROPENE DE INOVARE în cadrul Concursului Zilele REGIO 2012, organizat de Centrul Regional Europe Direct Transilvania Nord și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în parteneriat cu Primăria Cluj-Napoca, Consiliul Județean Cluj, UBB Radio Online, Centrul Europe Direct Bistrița, Centrul Europe Direct Maramureș.

Contribuția Noastră în Comunitate

Pentru o Viață Mai Bună

De-a lungul celor 20 de ani de activitate am dezvoltat și implementat un număr mare de proiecte diverse care vor ajuta oamenii să ducă o viață mai bună și mai sănătoasă.

 • „Sisteme inteligente privind siguranța populației prin controlul și reducerea expunerii la radon corelate cu optimizarea eficienței energetice a locuințelor din marile aglomerări urbane din România”
 • Proiect în baza Contractului de finanțare 22/01.09.2016
 • Fonduri Europene, Programul Operațional Competitivitate POC cu ID P_37_229, SMIS 103427
 • Perioada: 2016 – 2020
 • Valoare totală: 8.925.250 RON
 • Contractul nr. 271972/424/23.05.2019 încheiat între Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Universitatea Babeș-Bolyai prin Laboratorul de Testare Radon „Constantin Cosma” (LiRaCC)
 • Studii de cercetare în scopul evaluării calității aerului în interiorul clădirii Primăriei Municipiului Cluj-Napoca și în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Cluj-Napoca
 • Intrat în vigoare începând cu data de 15.06.2019
 • Perioada: 2019 – 2020
 • Valoare totală: 80.920 lei
 • „Monitorizarea impactului antropic în peșterile turistice – proiect pilot privind protocoale de monitorizare și tehnici de remediere în peșterile turistice din România”
 • Proiect internațional EEA-JRP-RO-NO-2013-1-0259
 • Perioada: 2014 – 2017
 • Valoare totală: 474.779 RON
 • „Harta radonului (rezidențial, geogenic, apă) pentru regiunile Centru, Vest și Nord-Vest din România” (28 de județe, aprox. 44% din teritoriul României)
 • Integrare în Atlasul European de Radon realizat de JRC Comisia Europeană (https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Atlas-of-Natural-Radiation/Digital-Atlas/Indoor-radon-AM/Indoor-radon-concentration)
 • Harta va fi utilizată de CNCAN pentru implementarea programului național de acțiune privind radonul, stabilirea zonelor cu risc ridicat de radon și prioritizarea acestora
 • Proiect PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1064
 • Contract nr. 73/02.07.2012
 • Perioada: 2012 – 2016
 • Valoare totală: 1.945.927 RON
 • „Implementarea tehnologiilor de remediere a radonului în locuințele din zona minei de uraniu Băița”
 • Fonduri europene, Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Fondul European de Dezvoltare Regională, ID/ SMIS CSNR 586/12487
 • Contract de finanțare nr. 160/15.06.2010
 • Perioada 2010 – 2013
 • Valoare totală: 5.066.206 RON
 • Dezvoltarea, testarea, validarea și certificarea în premieră europeană a unui prototip inovator de sistem inteligent de monitorizare a calității aerului interior (Radon, CO2, CO, COV, temperatură, presiune, umiditate) cu transmitere de date de la distanță – în cadrul proiectului „Sisteme inteligente pentru siguranța populației prin controlul și reducerea expunerii la radon corelat cu optimizarea eficienței energetice a locuințelor din marile aglomerări urbane din România – SMART_RAD_EN”
 • Dezvoltarea și aplicarea în premieră în România a unor soluții integrate inovatoare pentru remedierea radonului și a calității aerului interior în 31 de clădiri rezidențiale expuse la concentrații ridicate de radon și poluanți chimici din aerul interior din județul Bihor și municipiile Cluj-Napoca, București și Timișoara – în cadrul proiectelor de cercetare SMART_RAD_EN (www.smartradon.ro) și IRART (www.irart.ro)

 

 • Elaborarea pentru zonele metropolitane din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Sibiu a unor hărți interactive de înaltă rezoluție bazate pe rezultatele privind radonul
 • Corelate cu parametrii de calitate a aerului interior și indicele de eficiență energetică pentru 1000 de case investigate în cadrul proiectului SMART_RAD_EN (smartradon.ro)
 • Aceasta conține aproximativ 10.000 de valori
 • Serverul cu inventarul complet de date experimentale va fi accesibil autorităților de mediu și populației
 • Oferă indicatori importanți privind nivelul de poluare cu radon în interior în România
 • Înființată în 2020
 • Cu sprijinul Universității Babeș-Bolyai
 • În vederea realizării transferului tehnologic și dezvoltării de produse și servicii inovative cu aplicarea acestora în și către comunitate
 • Pe baza rezultatelor cercetărilor efectuate în cadrul Laboratorului de Testare Radon „Constantin Cosma” (LiRaCC) în domeniul radonului (www.radoncontrol.ro)
 • Măsurători sistematice ale radonului în aerul interior, sol și apă conform legislației românești și reglementărilor internaționale;
 • Monitorizarea concentrației de radon, toron și alți poluanți chimici cu impact asupra sănătății umane în aerul interior
 • Investigații detaliate privind radonul și diagnosticarea completă a clădirii pentru proiectarea adecvată a soluțiilor de remediere
 • Dezvoltarea, testarea, certificarea și validarea pe piață a soluțiilor inteligente integrate pentru monitorizarea și controlul continuu al radonului și al poluanților din interior cu transmitere de date de la distanță
 • Proiectarea, dezvoltarea și implementarea de soluții rentabile pentru controlul și reducerea expunerii la radon și la alți poluanți cancerigeni în clădirile rezidențiale și publice
 • Determinarea ratelor de emanație din sol și din materialele de construcție
 • Măsurări ale radonului în peșteri și medii subterane
 • Cartografierea riscului de expunere la radon în mediul rezidențial/ocupațional
 • Hărți integrate de radon în sol și apă pentru regiuni din România
 • Măsurători de radon și radiu în probe de apă
 • Formare pentru specialiști și experți implicați în toate aspectele legate de radon și calitatea aerului interior, precum și de eficiența energetică a clădirilor, sănătatea publică și protecția mediului interior
 • Organizarea de ateliere de lucru privind radonul pentru operatorii economici care activează în domeniul radonului

Partenerii Noștri

Suntem foarte recunoscători pentru parteneriatele noastre atât cu sectorul public, cât și cu cel privat: spitale, clinici și cabinete medicale din România, clădiri educaționale (creșe, grădinițe, școli, licee, universități), companii private Kronospan, Philips România și altele, baze militare NATO din România, Bulgaria și Italia, precum și instituții publice locale din județele Arad, Cluj, Timiș, Sibiu, Suceava, Bihor, Alba, Buzău, București, Iași, Maramureș, Mureș, etc.

În perioada 2019 – 2021, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, am dezvoltat o cercetare în zona Cluj-Napoca, dar și în Florești în parteneriat cu Primăria Florești. Obiectivul a fost evaluarea concentrației de radon în școlile, grădinițele și creșele din oraș, precum și în clădirile publice aflate în administrarea primăriilor, conform obligației legislative în vigoare. Totodată, în premieră națională, a fost inițiat proiectul PILOT de implementare a soluțiilor de remediere a radonului la prima clădire școlară din România, aflat în derulare la Cluj-Napoca, care va fi preluat ca exemplu de bună practică de către administrațiile locale.

Brevete & Modele de Utilitate

Cerere de brevet de invenție depusă la OSIM cu nr. A/10020/2020 din 29.04. 2020 pentru invenția intitulată "SISTEM INTELIGENT DE PREDICȚIE ȘI REGLEMENTARE A CONCENTRAȚIEI DE RADON ÎN INTERIORUL CLĂDIRILOR CIVILE BAZATE PE METODE DE INVASARE AUTOMATICĂ", autori Botoș Marius Lucian, Chiorean Cosmin Gruia, Cucoș Alexandra Laura, Dicu Tiberiu, Fernandez Sainz Carlos, Solicitant Babeș - Universitatea Bolyai.

Cerere de brevet depusă la OSIM cu confirmarea din 05.03.2020 și nr. A/10008/2020 din 26.02. 2020 pentru invenția cu titlul "SISTEM INTEGRAT DE IZOLAȚIE TERMICĂ ȘI REDUCERE A CONCENTRĂRII GAZELOR EMANATE DIN PĂMÂNT, ÎN PARTICULAR RADON, ÎN CLĂDIRILE REZIDENȚIALE", autori Botoș Marius Lucian, Tunyagi Arthur Robert, Cucoș Alexandra Laura, Dicu Tiberiu, Chiorean Cosmin Gruia, Fernandez Sainz Carlos, Solicitant Universitatea Babeș - Bolyai.

Cerere de brevet depusă la OSIM cu nr. 15/2019 CP din 29.07.2019 publicată în RO-BOPI nr. 3/ 2020 din 30.03. 2020, pentru invenția cu titlul "SISTEM ȘI METODĂ INTELIGENTĂ PENTRU DETERMINAREA ȘI CONTROLUL CONCENTRAȚIEI DE RADON ÎN CLĂDIRILE CIVILE", autori Tunyagi Arthur Robert, Cucoș Alexandra Laura, Dicu Tiberiu, Botoș Marius Lucian, Chiorean Cosmin Gruia, Fernandez Sainz Carlos, Solicitant Universitatea Babeș - Bolyai.

Modelul de utilitate OSIM nr. u2018 00028/15.05.2013 publicat în BOPI nr. 2/ 2014 din 28.02.2014, pentru invenția cu titlul "Sistem automatizat de monitorizare și control al concentrațiilor de radon rezidențial", autori Begy Robert Begy, Cosma Constantin*decedent, Cucoș Alexandra (Dinu), Carlos Sainz. Aprobat în octombrie 2018.